Vy viete, čo všetko má spĺňať váš vysnívaný dom. My vieme, ako ho postaviť tak, aby vám robil radosť dlhé roky. Vytvoríme vám návrh domu, potrebnú projektovú dokumentáciu a pomôžeme vybrať vhodných dodávateľov pre výstavbu.

NAVRHNEME VÁM DOM AKO NIKTO INÝ NEMÁ

1. – Prídeme sa osobne pozrieť na pozemok, kde má byť váš nový dom, prípadne kde stojí dom na rekonštrukciu a vyhotovíme aj fotodokumentáciu aktuálneho stavu. V prípade potreby dokážeme zabezpečiť geodetické zameranie pozemku a zameranie aktuálneho domu.

2. – Zanalyzujeme vaše potreby, predstavy a požiadavky a spoločne vytvoríme zadanie pre návrh vášho budúceho domu.

3. – Vypracujeme prvú verziu návrhu, ktorý obsahuje základný koncept osadenia domu na pozemku a vnútornej dispozície domu (vchody, vjazdy, výstupy na terasy, výhľady).

Architektonický koncept (ukážka)

4. – Na základe schváleného konceptu dopracujeme detailné dispozičné riešenie domu.

Dispozičné riešenie (ukážka)

5. – Súčasťou architektonickej štúdie je aj vypracovanie architektonického stvárnenia domu, ktorý pozostáva z hmotového a materiálového návrhu a ktorého súčasťou sú aj 3D vizualizácie domu.

Architektonické stvárnenie domu (ukážka)

6. Komplexné dokončenie architektonickej štúdie obsahuje aj:

 • zakreslenie situácie
 • pôdorysy s riešením parcely
 • rezy a pohľady

Príklad štúdie rodinného domu nájdete tu: VZOROVÁ ŠTÚDIA RODINNÉHO DOMU

DODANIE: 8 – 12 týždňov podľa veľkosti a zložitosti riešenia

VYHOTOVÍME POTREBNÚ DOKUMENTÁCIU

1. Rozpracovanie architektonickej štúdie do potrebnej podrobnosti na stavebné povolenie:

  • architektonicko-stavebná časť vrátane
  • požiarna bezpečnosť stavby – jednostupňový projekt
  • statický posudok
  • projekt elektroinštalácií
  • projekt vykurovania
  • projekt zdravotechniky (voda a kanalizácia)
  • energetické hodnotenie

2. Odhad nákladov pre realizáciu stavby:

  • výkaz výmer
  • rozpočet pre realizáciu stavby

3. Dokumentácia k realizácii stavby:

  • architektonicko-stavebná časť – prehĺbenie do mierky pre realizáciu stavby
  • detaily, výkazy konštrukcií – okná, dvere, klampiarske a zámočnícke výrobky
  • realizačná statika

VYUŽITE MANAŽMENT REALIZÁCIE STAVBY

 • Ak hľadáte spoľahlivého partnera pre celú realizáciu, využite našu službu manažment realizácie. Vyhotovíme pre vás rozpočet, odporúčime najvhodnejších dodávateľov a zabezpečíme tie nejlepšie ceny.

  1. Vyhotovenie celkového rozpočtu – vyžiadame si ponuky od dodávateľov a pripravíme pre vás komplexný rozpočet.

  2. Výber materiálov a farieb – pripravíme vzorky materiálov, farieb a prvkov a spolu si odsúhlasíme finálny výber

  3. Objednávky tovarov a služieb – po odsúhlasení rozpočtu pripravíme objednávky u dodávateľov a potvrdíme platobné a dodacie podmienky

  4. Harmonogram priebehu realizácie – S dodávateľmi si dohodneme začiatok a dokončenie realizácie ako aj jednotlivý priebeh postupnosti krokov dodávok tovarov a služieb.

  5. Dohľad nad realizáciou –  realizáciu sledujeme priebežne, dohliadame na dodanie tovarov a či dodávatelia prác realizujú práce v rozsahu podľa jednotlivých objednávok. Počas celej realizácie informujeme našich klientov o jej priebehu a v prípade vzniknutých závad navrhujeme tie najvhodnejšie riešenia.

  6. Reporting a preberanie tovaru  – naši klienti sa na nás môžu spoľahnúť, pretože preverujeme termíny dodania a kontrolujeme termíny a ceny tovarov a prác. Naši klienti rovnako tak nemusia chodiť preberať dodávky od jednotlivých dodávateľov.

  Pre dohľad nad realizáciou využívame tie najmodernejšie technológie a kamerové systémy.

→ DODÁME VÁM PROJEKT ZÁHRADY

Vytvoríme projekt vašej novej záhrady, aby bolo vaše bývanie presne podľa vašich predstáv.

Projekt obsahuje:

 • situácia
 • osadzovací výkres
 • vytyčovací výkres
 • závlahový systém
 • detaily sadových úprav
 • rozkreslenie technických prvkov
 • výkaz výmer – podklad pre rozpočet realizačnej firme

PRÍKLADY REKONŠTRUKCIE RODINNÉHO DOMU

ĎALŠIE PROJEKTY RODINNÝCH DOMOV

Cením is vysokú úroveň profesionality, kreativity a nielen ich aktívny prístup k riešeniam našich požiadaviek, ale aj odbornú pomoc a radu.

Bolo skvelé, že sme sa nemuseli trápiť a vyberať, lepiť či tráviť množstvo času v obchodoch. Vypočuli si, čo sme potrebovali a podľa toho nám vytvorili interiér, ktorý by sme si sami nevedeli ani predstaviť a nieto ešte zrealizovať.

HOVORÍME O KRÁSNOM BÝVANÍ

Zaujíma vás, ako efektívne rekonštruovať, vybrať správne materiály a na čo pri prerábke netreba zabudnúť? Prinášame vám exkluzívne rozhovory s profesionálmi z odboru.