Vy viete, čo všetko má spĺňať váš vysnívaný dom. My vieme, ako ho postaviť tak, aby vám robil radosť dlhé roky. Vytvoríme vám návrh domu, potrebnú projektovú dokumentáciu a pomôžeme vybrať vhodných dodávateľov pre výstavbu.

NAVRHNEME VÁM DOM AKO NIKTO INÝ NEMÁ

1. Prídeme sa osobne pozrieť na pozemok, kde má byť váš nový dom, prípadne kde stojí dom na rekonštrukciu a vyhotovíme aj fotodokumentáciu aktuálneho stavu. V prípade potreby dokážeme zabezpečiť geodetické zameranie pozemku a zameranie aktuálneho domu.

2. Zanalyzujeme vaše potreby, predstavy a požiadavky a spoločne vytvoríme zadanie pre návrh vášho budúceho domu.

3. Vypracujeme prvú verziu návrhu, ktorý obsahuje základný koncept osadenia domu na pozemku a vnútornej dispozície domu (vchody, vjazdy, výstupy na terasy, výhľady).

4. Na základe schváleného konceptu dopracujeme detailné dispozičné riešenie domu.

Dispozičné riešenie (ukážka)

5. Súčasťou architektonickej štúdie je aj vypracovanie architektonického stvárnenia domu, ktorý pozostáva z hmotového a materiálového návrhu a ktorého súčasťou sú aj 3D vizualizácie domu.

Architektonické stvárnenie domu (ukážka)

6. Komplexné dokončenie architektonickej štúdie obsahuje aj:

 • zakreslenie situácie
 • pôdorysy s riešením parcely
 • rezy a pohľady

Príklad kompletnej štúdie rodinného domu nájdete tu: VZOROVÁ ŠTÚDIA RODINNÉHO DOMU

DODANIE: 8 – 12 týždňov podľa veľkosti a zložitosti riešenia

VYHOTOVÍME POTREBNÚ DOKUMENTÁCIU

1. Rozpracovanie architektonickej štúdie do potrebnej podrobnosti na stavebné povolenie:

  • architektonicko-stavebná časť vrátane
  • požiarna bezpečnosť stavby – jednostupňový projekt
  • statický posudok
  • projekt elektroinštalácií
  • projekt vykurovania
  • projekt zdravotechniky (voda a kanalizácia)
  • energetické hodnotenie

2. Odhad nákladov pre realizáciu stavby:

  • výkaz výmer
  • rozpočet pre realizáciu stavby

3. Dokumentácia k realizácii stavby:

  • architektonicko-stavebná časť – prehĺbenie do mierky pre realizáciu stavby
  • detaily, výkazy konštrukcií – okná, dvere, klampiarske a zámočnícke výrobky
  • realizačná statika

VYUŽITE MANAŽMENT REALIZÁCIE STAVBY

 • Ak hľadáte spoľahlivého partnera pre celú realizáciu, využite našu službu manažment realizácie. Vyhotovíme pre vás rozpočet, odporúčime najvhodnejších dodávateľov a zabezpečíme tie nejlepšie ceny.

  1. Vyhotovenie celkového rozpočtu – vyžiadame si ponuky od dodávateľov a pripravíme pre vás komplexný rozpočet.

  2. Výber materiálov a farieb – pripravíme vzorky materiálov, farieb a prvkov a spolu si odsúhlasíme finálny výber

  3. Objednávky tovarov a služieb – po odsúhlasení rozpočtu pripravíme objednávky u dodávateľov a potvrdíme platobné a dodacie podmienky

  4. Harmonogram priebehu realizácie – S dodávateľmi si dohodneme začiatok a dokončenie realizácie ako aj jednotlivý priebeh postupnosti krokov dodávok tovarov a služieb.

  5. Dohľad nad realizáciou –  realizáciu sledujeme priebežne, dohliadame na dodanie tovarov a či dodávatelia prác realizujú práce v rozsahu podľa jednotlivých objednávok. Počas celej realizácie informujeme našich klientov o jej priebehu a v prípade vzniknutých závad navrhujeme tie najvhodnejšie riešenia.

  6. Reporting a preberanie tovaru  – naši klienti sa na nás môžu spoľahnúť, pretože preverujeme termíny dodania a kontrolujeme termíny a ceny tovarov a prác. Naši klienti rovnako tak nemusia chodiť preberať dodávky od jednotlivých dodávateľov.

  Pre dohľad nad realizáciou využívame tie najmodernejšie technológie a kamerové systémy.

   

PRÍKLADY REKONŠTRUKCIE RODINNÉHO DOMU

Rekonštrukcia rodinného domu Bardoňovo

Rekonštrukcia rodinného domu Bratislava – Vajnory

Rekonštrukcia rodinného domu  Krásny Brod

Rekonštrukcia rodinného domu Bernolákovo a  Devínska Nová Ves

ĎALŠIE PROJEKTY RODINNÝCH DOMOV

Cením is vysokú úroveň profesionality, kreativity a nielen ich aktívny prístup k riešeniam našich požiadaviek, ale aj odbornú pomoc a radu.

Bolo skvelé, že sme sa nemuseli trápiť a vyberať, lepiť či tráviť množstvo času v obchodoch. Vypočuli si, čo sme potrebovali a podľa toho nám vytvorili interiér, ktorý by sme si sami nevedeli ani predstaviť a nieto ešte zrealizovať.

HOVORÍME O KRÁSNOM BÝVANÍ

Zaujíma vás, ako efektívne rekonštruovať, vybrať správne materiály a na čo pri prerábke netreba zabudnúť? Prinášame vám exkluzívne rozhovory s profesionálmi z odboru.