VAŠA CESTA K NOVÉMU DOMU

AKO PRACUJEME V KLUBE BÝVANIA?

Prečítajte si, ako to vyzerá, keď sa spolu pustíme do navrhovania nového domu alebo rekonštrukcie pôvodného domu.

→ PRVÝ KONTAKT

Dajte nám o sebe vedieť cez žiadosť o cenovú ponuku. Ak to bude potrebné, kontaktujeme vás kvôli detailnejším informáciám. Potom vám pošleme cenovú ponuku na e-mail.

→ POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Ak s cenovou ponukou súhlasíte, potvrdíte nám ju e-mailom. Od tohto momentu je objednávka záväzná. Súčasťou cenovej ponuky sú aj všeobecne obchodné podmienky.

→ ZÁLOHA

Pošlete nám fakturačné údaje a my vám vystavíme faktúru na úhradu 50 % dohodnutej ceny za štúdiu vášho domu.

→ PRÍPRAVA ZADANIA

Ideme na to! Porozprávame sa o vašich požiadavkách, predstavách a možnostiach. Pošlete nám vaše inšpirácie a iné chýbajúce podklady. Tento rozhovor bude prebiehať online.

→ ZABEZPEČENIE PODKLADOV

Ak to bude potrebné resp. nedisponujete potrebnými podkladmi, vieme si osobne pozrieť pozemok / existujúcu stavbu, ktorý chcete navrhnúť alebo zrekonštruovať. Vyhotovíme aj fotodokumentáciu aktuálneho stavu. V prípade potreby dokážeme zabezpečiť geodetické zameranie pozemku a výškopisov terénu. Táto služba je samostatne spoplatnená a môžete si ju priobjednať.

→ SCHVÁLENIE ZADANIA

Teraz už máme všetky potrebné informácie. Spracujeme detailné zadanie, ktoré bude obsahovať aj fotografie aktuálneho stavu, podklady a inšpirácie od vás. Keď toto zadanie schválite, začneme na architektonickej štúdii pracovať.

→ ZÁKLADNÝ KONCEPT

Architekt vypracuje prvú verziu návrhu, ktorý obsahuje základný koncept osadenia domu na pozemku a vnútornej dispozície domu (vchody, vjazdy, výstupy na terasy, výhľady).

Architektonický koncept (ukážka)

→ ÚPRAVY KONCEPTU

Sme pripravení zapracovať vaše pripomienky ku konceptu, ktoré nám odkomunikujete a zašlete e-mailom po dodaní prvej verzie konceptu. Vaše pripomienky zapracujeme v 2 kolách. V prvom kole vieme robiť zásadné úpravy, v druhom riešime ladenie detailov konceptu. 

→ DETAILNÉ DISPOZIČNÉ RIEŠENIE DOMU

Na základe schváleného konceptu dopracujeme detailné dispozičné riešenie domu.

Dispozičné riešenie (ukážka)

→ ARCHITEKTONICKÉ STVÁRNENIE DOMU

Súčasťou architektonickej štúdie je aj vypracovanie architektonického stvárnenia domu, ktorý pozostáva z hmotového a materiálového návrhu a ktorého súčasťou sú aj 3D vizualizácie domu.

Architektonické stvárnenie domu (ukážka)

→ KOMPLEXNÉ DOKONČENIE ARCHITEKTONICKEJ ŠTÚDIE

Komplexné dokončenie architektonickej štúdie obsahuje aj:

 • zakreslenie situácie
 • pôdorysy s riešením parcely
 • rezy a pohľady

Príklad štúdie rodinného domu nájdete tu: VZOROVÁ ŠTÚDIA RODINNÉHO DOMU s INTERIEROM

 

→ DRUHÁ FAKTÚRA

Spolu s dodaním prvej verzie architektonickej štúdie vám pošleme aj faktúru na zvyšnú časť ceny za architektonickú štúdiu.

→ ÚPRAVY A DOKONČENIE ARCHITEKTONICKEJ ŠTÚDIE

Aj pri dokončení architektonickej štúdie robíme úpravy opäť v 2 kolách. V prvom kole vieme robiť zásadné úpravy, v druhom riešime ladenie detailov.

→ SPÔSOB KOMUNIKÁCIE

Budeme s vami komunikovať primárne online. Pre pripomienkovanie návrhu prioritne využívame e-mailovú komunikáciu. Radi sa s vami stretneme aj osobne, táto služba je však samostatne spoplatnená hodinovou sadzbou, prípade nákladmi na dopravu.

Ak máte záujem, môžeme vám pomôcť aj s ďalšími krokmi realizácie krásneho bývania, ktoré si môžete objednať v Klube bývania pre realizáciu vášho nového domu.

→ DODÁME VÁM PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Rozpracovanie architektonickej štúdie do potrebnej podrobnosti na stavebné povolenie:

 • architektonicko-stavebná časť vrátane asanácie garáže podľa zadania
 • požiarna bezpečnosť stavby – jednostupňový projekt
 • statický posudok
 • projekt elektroinštalácií – s prípojkou
 • projekt vykurovania
 • projekt zdravotechniky – s prípojkou kanalizácie
 • energetické hodnotenie

Dodanie: 4 – 8 týždňov podľa veľkostí a zložitosti pozemku

→ VYHOTOVÍME VÁM DOKUMENTÁCIU K REALIZÁCII STAVBY

Dokumentácia k realizácii stavby pozostáva z dopracovania projektu stavebného povolenia o potrebné realizačné projekty:

 • architektonicko-stavebná časť – prehĺbenie do mierky pre realizáciu stavby
 • detaily, výkazy konštrukcií – okná, dvere, klampiarske a zámočnícke výrobky
 • realizačná statika

Dodanie: 4 – 6 týždňov podľa veľkostí a zložitosti pozemku

→ DODÁME VÁM ROZPOČET K REALIZÁCII STAVBY

Na základe vypracovaných projektov Vám zabezpečíme odhad nákladov pre realizáciu stavby:

 • výkaz výmer
 • rozpočet pre realizáciu stavby
 • cenové ponuky pre realizáciu profesii (kúrenie, chladenie, voda, kanál, plyn, elektroinštalácia)
 • cenová ponuka pre dodávku a montáž okien a exteriérových dverí

Dodanie: 2 – 3 týždne

→ VYBERIEME DODÁVATEĽA STAVBY A ZABEZPEČÍME MANAŽMENT STAVBY

Ak hľadáte spoľahlivého partnera pre celú realizáciu, obráťte sa na nás. Aby váš dom vyzeral rovnako ako podľa vypracovanej štúdie a projektu, je potrebné si vybrať dobrého stavbára a všetkých dodávateľov stavby.

Radi vám pomôžeme nielen so samotným výberom dodávateľov, ale dokážeme pre vás zabezpečiť celkový manažment realizácie stavby. Jediné, čo vám odporúčame zabezpečiť si vo vlastnej réžii je stavebný dozor stavby.

Ponúkame vám:

1. Spracovanie celkového rozpočtu – vyžiadame si ponuky od dodávateľov a pripravíme pre vás komplexný rozpočet. Pre tento krok je potrebné mať vypracovanú dokumentáciu pre realizáciu.

2. Vypracovanie harmonogramu realizácie stavby – pripravíme harmonogram realizácie stavby a postupnosti realizácie jednotlivých objednávok, aby sa minimalizovali prestoje počas realizácie

3. Manažment realizácie – budeme komunikovať s dodávateľmi počas realizácie a zabezpečovať jednotlivú súčinnosť stavebného dozoru, dodávateľov a vás ako klienta pre hladký priebeh

4. Zabezpečenie kontroly – naše realizácie zabezpečujeme kamerovým systémom, ktorý je online. Máte tak vždy prehľad o tom, čo sa na stavbe deje

5. Revízia dodávok a objednávok – kontrolujeme objednávky s reálnymi dodávkami a či sú vystavené faktúry dodávateľmi v súlade s objednávkami a dodávkami, ktoré prevzdal stavebný dozor

 

→ DODÁME VÁM PROJEKT ZÁHRADY

Vytvoríme projekt vašej novej záhrady, aby bolo vaše bývanie presne podľa vašich predstáv.

Projekt obsahuje:

 • situácia
 • osadzovací výkres
 • vytyčovací výkres
 • závlahový systém
 • detaily sadových úprav
 • rozkreslenie technických prvkov
 • výkaz výmer – podklad pre rozpočet realizačnej firme

Dodanie: 4 – 8 týždňov podľa veľkostí a zložitosti pozemku

 

→ VYHOTOVÍME NÁVRH INTERIÉRU DOMU

Podľa odsúhlasenej dispozície vám vytvoríme návrh interiéru na mieru.

Všetko o navrhovaní a realizácie interiérov nájdete tu: INTERIÉRY

POĎME SPOLU VYTVORIŤ VÁŠ KRÁSNY NOVÝ DOM

Ste jedineční. Preto si zaslúžite originálne bývanie.

Budeme veľmi radi, ak si náš skúsený tím vyberiete pre návrh vášho nového domu alebo rekonštrukcie vášho pôvodného domu. Ušijeme vám ho na mieru podľa vašich potrieb.

Cením is vysokú úroveň profesionality, kreativity a nielen ich aktívny prístup k riešeniam našich požiadaviek, ale aj odbornú pomoc a radu.

Bolo skvelé, že sme sa nemuseli trápiť a vyberať, lepiť či tráviť množstvo času v obchodoch. Vypočuli si, čo sme potrebovali a podľa toho nám vytvorili interiér, ktorý by sme si sami nevedeli ani predstaviť a nieto ešte zrealizovať.